Amb el donatiu de les famílies: Pascual, Onduvilla i Ortiz es procedirà, en molt breu termini a reformar la sortida al pati des del passadís de la sagristia. Actualment aquest accés consta de quatre escalons ben perillosos que quedaran eliminats per una rampa.

També es retirarà l’actual paret i persiana en la seva totalitat. Es muntarà en el seu lloc una vidriera que ocuparà tot l’espai, atorgant al passadís molta més claror de la que té actualment. Seguim treballant per millorar l’Oratori.