La mare del p. Francesc Novella morí a les 10 del matí del passat 19 de gener d’aquest 2017 amb 87 anys. Feia cinc anys que n’Ofelia viva al nostre Oratori, els tres darrers amb una dependència total. Finalment dia 05 de gener sofrí una caiguda que li provocà un vessament cerebral que en dues setmanes suposaren la seva mort. Es celebraren dos funerals, un a l’Oratori de Porreres el divendres 20 de gener, i l’altra a la Parròquia de l’Encarnació de Palma el dilluns 23.
Des d’aquest espai agrair les nombroses mostres d’afecte rebudes. Agraiment ben especial a la Sra. María Matas i a la metgessa Bàrbara Canaves per la seva proximitat i amor. Han estat una ajuda impagable. S’aplicaran quaranta misses en memòria de n’Ofelia, fet habitual quan el difunt o la seva família tenen especial vinculació amb la nostra casa. Al cel sia.