Malgrat han passat mesos sense notícies, volem comunicar-vos que, de forma entusiasta, es segueix treballant en l’orgue de sant Felip. Actualment està ja instal·lat el motor elèctric amb el mecanisme adient per regular la pressió de l’aire. La feina més feixuga ha estat la reparació del teclat, l’eliminació de les plaquetes plàstiques antigues i la seva substitució per plaques d’os natural. Un agraïment ben especial als organistes que han pres la reparació de l’orgue amb vertader entusiasme, acudiren ràpidament a la crida que els va fer el Sr. Bartomeu Mut, organista de la Seu. També reconeixement ben especial al Sr. Joan Morey, mestre jubilat i artesà xeremier i fuster. A tots els qui participen, amb gratuïtat i generositat, gràcies de tot cor.