Com cada any l’empresa de jardineria “Es Fasseret” ha procedit a la poda i neteja del nostre pati. Normalment aquestes feines de jardineria es realitzen dues vegades en l’any, essent la del gener la més important.