Tot i que les darreres pluges del desembre i el gener no ens han causat desperfectes greus, sí que han aparegut algunes goteres. En quan el temps millori es procedirà al repàs de les teulades en els llocs on estiguin afectades. La conservació del convent requereix obres constants, res estrany en un edifici de la magnitud del nostre. Sol·licitam sempre la vostra col·laboració.