El passat 31 de Desembre del 2015 s’acomplí un any de la mort de sor Antònia Oliver. Tot i que en el nostre Oratori se li apliquen misses de forma ininterrompuda des del día de la seva mort, es feu menció especial a les misses tant del 31 de desembre, dissabte, com a les de diumenge dia 01 de gener. Una mirada a la seva vida basta per contemplar una obra plena d’amor cap als més desfavorits. Durant moltíssims d’anys desenvolupà la seva tasca religiosa en la Residència de les Germanes de la Caritat a Porreres, el seu poble. Persona de gran humilitat, passà voluntàriament desapercebuda en la pràctica del bé. La seva ajuda a l’església Parroquial fou constant en les tasques més humils. Sempre disposta, dona de gran fe, partí per trobar-se amb el seu Senyor. Déu li premiï tot el bé que en vida va fer; consoli a la seva família i sigui per al poble de Porreres exemple de senzillesa i servei. La vegem en el cel!